Đăng Nhập
Trang hiện tại: >   Bảng giá > Bảng báo giá thép hình | 20 Tháng Tư 2014

........HOT LINE........

Giám đốc  0935 141111
P. Kinh doanh  053 358 1111
Điện thoại  053 224 8888
Fax  053 561380
   Tin tức & Sự kiện
Bảng giá

   Quảng cáo

Soroban Quảng Trị - Đào tạo & Phát triển tư duy cho trẻ 

 

   Liên kết website
   Dịch vụ - Sản phẩm
   Hình ảnh

   Lượt truy cập
   Thống kê
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2

Bảng báo giá thép hình
DANH SÁCH MẶT HÀNG
I.THÉP CHỮ I
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN
1    I100x50x6m CT3-VN
2    I120x60x6m CT3-VN
3    I150x75x5x7x12m SS400-TQ
4    I198x99x4,5x7x12m SS400-TQ
5    I200x100x5,5x8x12m SS400-TQ
6    I200x100x5,5x8x12m SS400-Nga
7    I248x124x5x8x12m SS400-TQ
8    I250x125x6x9x12m SS400-TQ
9    I298x149x5,5x8x12m SS400-TQ
10    I300x150x6,5x9x12m SS400-TQ
11    I350x175x7x11x12m SS400-TQ
12    I350x175x7x11x12m SS400-Nga
13    I396x199x7x11x12m SS400-Nga
14    I400x200x8x13x12m SS400-TQ
15    I400x200x8x13x12m SS400-ĐL
16    I450x200x9x14x12m SS400-Nga
17    I500x200x10x16x12m SS400-TQ
18    I596x199x10x15x12m SS400-NB
19    I600x200x11x17x12m SS400-ĐL
20    I700x300x13x24x12m SS400-TQ
II. THÉP CHỮ H
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN
1 H125x125x6,5x9x12m SS400-NB
2 H150x150x7x10x12m SS400-ĐL
3 H175x175x7,5x11x12m SS400-TQ
4 H194x150x6x9x12m SS400-HQ
5 H200x200x8x12x12m SS400-TQ
6 H244x175x7x11x12m SS400-TQ
7 H244x175x7x11x12m SS400-HQ
8 H250x250x9x14x12m SS400-TQ
9 H250x250x9x14x12m SS400-Nga
10 H294x200x8x129x12m SS400-TQ
11 H300x300x10x15x12m SS400-ĐL/Nga
12 H300x300x10x15x12m SS400-TQ
13 H340x250x9x14x12m SS400-HQ
13 H340x250x9x14x12m SS400-TQ
14 H350x350x12x19x12m SS400-Nga
14 H350x350x12x19x12m SS400-TQ
15 H400x400x13x21x12m SS400-TQ
16 H440x300x11x18x12m SS400-ĐL
17 H488x300x11x18x12m SS400-Nga
18 H488x300x11x18x12m SS400-ĐL
19 H588x300x12x20x12m SS400-ĐL
III. THÉP CHỮ U
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN
1 U80x 38x3,8x6m  TQ
2 U80x 38x3,8x6m  AK
3 U100x42x6m  TN
  U100x46x6m Dày AK
4 U120x46x6m  TN
5 U140x52x4,5x6m  TQ
6 U150x75x6,5x12m  TQ
7 U160x56x5,2x12m  TQ
8 U160x64x5x12m  NGA
9 U180x64x5,3x12m  TQ
10 U180x70x5,1x12m NGA
11 U200x69x5,4x12m  TQ
12 U200x76x5,2x12m NGA
13 U200x75x8x12m TQ
14 U250x76x6x12m  TQ
15 U250x90x9x12m HQ
16 U300x82x7x12m  TQ
17 U300x90x9x12m  HQ
     
IV. THÉP HÌNH CHỮ V
STT TÊN HÀNG TIÊU CHUẨN
1 V25x3x6m NBè
2 V30x3x6m NBè
3 V40x3x6m SG
4 V40x3x6m NBè
5 V40x4x6m NBè
6 V40x4x6m HN
7 V50x4x6m SG
8 V50x4x6m NBè
9 V50x5x6m M VT
10 V50x5x6m D VT
11 V50x5x6m HN
12 V50x5x6m đỏ NBè
13 V50x5x6m đen NBè
14 V63x5x6m  NBè
15 V63x6x6m  SG
16 V63x6x6m  NBè
17 V63x6x6m  VT
18 V70x6x6m  VT
19 V70x6x6m  NBè
20 V70x7x6m N Bè
21 V75x6x6m N Bè
22 V75x7x6m VT
23 V75x8x6m VT
24 V80x7x6m VT
25 V80x7x6m VT
26 V80x8x6m VT
27 V90x7x6m AK
28 V90x8x6m AK
29 V100x7x6m AK
30 V100x8x6m AK
31 V100x100x10x6m AK
32 V120x120x10x12m AK
33 V130x130x10x12m AK
34 V130x130x12x12m HQ
35 V150x150x10x12m TQ
36 V150x150x12x12m HQ
37 V130x130x12x12m NB
     
 Tất cả các hàng trên đều có chứng chỉ chất lượng, xuất xứ của nhà sản xuất.
 
     

 


Thiết kế bởi: Công ty TNHH MTV Xa Lộ Thương Mại Công ty TNHH MTV Thép Đồng Tiến
Địa chỉ: Đường 9D, Khu Công Nghiệp Nam Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 053 2248888 Fax : 053 561380